Κατοικία

Πληρότητα

Ημερήσιες κρατήσεις

 

 

ΒΙΛΑ ΔΑΦΝΗ

 

άτομα έξι

          περίοδος χαμηλή (Οκτώβριος-Απρίλιος):                  50 €

          περίοδος μεσαία (Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος):      70 €

          περίοδος υψηλή (Ιούλιος – Αύγουστος):                  120 €

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                        E-MAIL:   hliac10@gmail.com      &       dafaslan@hotmail.com                    ΤΗΛ :  (+30) 6948825130   &  (+30) 6939645900